Skip to main content

ANBI-status

ANBI GEGEVENS

Naam: Stichting op Hodenpijl 
RSIN: 817926641

Contactgegevens:
Stichting Op Hodenpijl
Rijksstraatweg 20-22
2636 AX Schipluiden
Tel: 015 3801840
Email:    info@ophodenpijl.nl

Bestuurssamenstelling:
Dhr.     D. Post
Mevr.     T. Post- Kleijweg
Dhr.     A. van Tilburg
Dhr.     Th. J.H. Dröge 
Dhr.     H. Lourens 

   

Beleidsplan:

Visie en missie
In het dagelijkse bestaan laten we ons vaak leven door onze omgeving. We laten ons tempo bepalen door de ‘dingen die moeten’. Daardoor vergeten we het leven te vieren zoals het bedoeld is: in je kracht, levenslustig, stralend van gezondheid, flexibel, creatief, spiritueel, doelbewust, met humor en met respect naar jezelf, anderen en de wereld. 
    
In Op Hodenpijl is aandacht voor wat mensen beweegt, bezielt en soms ook belemmert. Iedereen is er welkom. Het is een plek, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Waar zij zich kunnen ontwikkelen en bewust worden van hun kracht.  Op Hodenpijl zoekt de verbinding met de natuur, de cultuur, kunst, talent en welzijn. 

De Kernwaarden zijn: ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen

Ontmoeten
Ontmoeten is meer dan elkaar tegenkomen. Of een ontmoeting waardevol is, hangt af hoe je de ander tegemoet treedt. Je spiegelt je aan de ander en ontmoet jezelf. Ontmoeten is ook ervaren; en niet meer moeten, de tijd nemen om tot rust te komen. Dat kan op allerlei manieren: lezen, wandelen in de natuur, luisteren naar muziek, meditatie. Iedereen ontmoet op zijn eigen manier. 

Ontdekken
Ontdekken is vinden wat verborgen is; waarnemen wat voor dusverre onbekend was. Door het dek weg te nemen, komen we bij de kern en ontdekken we wie we werkelijk zijn. We leren daardoor onszelf en onze omgeving beter kennen. 

Ontwikkelen 
Ontwikkelen betekent groeien, ontplooien, vormen. Als we ons ontwikkelen komen we tot volle wasdom, ontstaan we. Door af te wikkelen naar de kern en ons ego los te laten maken we de weg vrij voor ontwikkeling. 

Doelstelling
Aandacht geven aan mensen, het individu in evenwichtige relatie tot de omgeving, zowel in de persoonlijke situatie maar ook als deel van het grote geheel (de wereld, de aarde)
Op Hodenpijl levert een bijdrage aan de respectvolle omgang met de aardse goederen.

Op Hodenpijl wil zijn: 
Een plek van rust
Een gelegenheid om natuurvriendelijk te consumeren
Een ruimte voor bijzondere vieringen en herdenkingen
Een zaal met een sociaal en cultureel aanbod
Een centrum voor welzijn en ontwikkeling (svragen)
Een gebouw waarin natuur en landschap, welzijn en cultuur, kunst en talent met 
elkaar in verbinding staan en elkaar versterken

Doelgroep
•    Bewoners, bedrijven en overheden van het Midden-Delfland gebied
•    Bewoners stedelijk gebied binnen de provincie Zuid Holland
•    Organisaties en verenigingen die actief zijn op het terrein van natuur en milieu, 
•    gezondheid en welzijn, kunst en cultuur.
•    Recreanten en passanten
•    Zakelijke markt, verbinding leggen met maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
•    sponsoring

Activiteiten
Op Hodenpijl met de kernwaarden ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen, bestaat uit 3 pijlers met ieder een eigen accent.

De herdershof is een horecagelegenheid, waar natuurvriendelijke lekkernijen worden geserveerd, bij voorkeur streek- en seizoensproducten. 
Het motto is: voeding die energie geeft en niet voeding die energie kost. 
Ook is in de Herdershof algemene informatie te vinden over de activiteiten die plaatsvinden in het gebouw met daarnaast een leestafel en boekenkast met  informatie op het terrein van kunst en cultuur, gezondheid en welzijn, natuur en milieu.

De Pastorie richt zich op het welzijn van mens en dier en zoekt aansluiting met het reguliere welzijnscircuit.
De ruimtes lenen zich goed voor individuele begeleiding en consulten, trainingen en workshops, gespreksgroepen, lichaamswerk, rust en stilte.

De Kerk is een plek van rust voor het opdoen van energie, maar ook een podium voor muziek, toneel,film, lezingen en congressen, bedrijfspresentatie en persoonlijke vieringen en herdenkingen en exposities.
Een plek om iets te zien zoals de plafondschildering, iets te beleven en ervaren.

De 3 pijlers moeten elkaar versterken. Bezoekers aan de pastorie worden uitgenodigd  ook de herdershof te bezoeken, bezoekers aan de kerk ook wijzen op de activiteiten in herdershof en pastorie. 
In de herdershof altijd een open oor en oog zodat op de juiste manier zonder opdringerigheid wordt verteld over de mogelijkheden en activiteiten van de pastorie en de kerk.

Concrete invulling
Uitgangspunt moet zijn herkenbaarheid en duidelijkheid voor het publiek en het creëren van een regelmatige stroom van bezoekers naar Op Hodenpijl. Men moet zeker weten dat er iets te doen is en / of dat er iets lekkers te eten en te drinken is.

De herdershof
•    Geopend: Dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 19.30 uur.
•    De producten worden op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd
•    De bezoekers worden gastvrij ontvangen, zonder opdringerigheid en worden op verzoek geïnformeerd over de overige activiteiten in het gebouw
•    Actuele leestafel,   thema´s:  natuur en milieu, gezondheid en welzijn, kunst en cultuur
•    Boekenkast  thema´s:  natuur en milieu, gezondheid en welzijn, kunst en cultuur, 
•    Aankondigingen van activiteiten Op Hodenpijl en regio
•    Vieringen en herdenkingen 
•    Verkoop van eigen moestuin en streekproducten

De Pastorie
•    Geopend: Maandag tot vrijdag  van 09.00 – 18.00 uur
•    Praktijk voor osteopathie en acupunctuur, advies en coaching
•    Acqua Universo, advies gebruik van hoog vitaal water voor welzijn mens, dier en plant
•    Verliesverwerking, begeleiding en coaching
•    Cursussen zoals tai chai en yoga en meditatie
•    Workshops;  kennismaking of lezingen over  bv omgaan met je talenten, hoog gevoeligheid, voeding, kinderen en muziek, persoonlijke groei, vertrouwen op je intuïtie
•    Activiteiten;  inspiratie wandeltochten, informatie avonden met thema
•    Adviseurs  op afspraak

De Kerk
•    Geopend  Dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 22.00 uur
•    Wanneer er geen activiteit is, is het een ruimte voor rust en bezinning
•    Cultuur    wekelijks een voorstelling, concert, (legale) film, cabaret 
    NB versterkte muziek anders dan via eigen Op Hodenpijl installatie zal 
    niet worden toegestaan
•    Lezing of presentatie 1 keer per week 
•    Verhuur  (besloten)voor vieringen en herdenkingen 
•    Verhuur, publiek toegankelijk 
•    Exposities, 1 keer per maand een belangwekkende expositie

Beloningsbeleid:
Alle personeelsleden zijn in dienst van de stichting en krijgen maandelijks salaris uitbetaald.
Het bestuur is onbezoldigd.

Klik hier voor de Rapportage Anbi Op Hodenpijl 2022