Skip to main content

Tag: carla peters

Priesteres – Iris Pattyn & interview 2 Lakota grootmoeders Barbara Dull Knife en Dellmarie Dull Knife Bradfield. 

Op woensdag 5 april geeft Iris Pattyn een lezing over de Priesteres. Deze lezing gaat over hoe wij ons in ons dagelijks leven terugspiritueel kunnen verbinden, om zodoende onze vrouwelijke krachten neer te zetten.

Terwijl langzaam maar zeker de oude wereld ineen stuikt, zijn vrouwen over heel de wereld zich aan het verzamelen om de Nieuwe Aarde te baren. We zijn niet meer wie we waren en voelen nu meer dan ooit de kracht om uit onze mannelijke cocon te breken en onze eigen vrouwelijke principes door te drukken. De speeltijd is over en het is aan ons om terug in onze vrouwelijke kracht te staan en dit neer te zetten in de tegenwoordige tijd. We zijn klaar om de tempels terug te claimen en de godin terug in ere te herstellen.
Elke vrouw heeft een priesteres in zich. Er is een manier om de godin in jezelf en je innerlijke priesteres tot leven te roepen.

Iris Pattyn is Bezielster van Butterfly Circles, een organisatie gespecialiseerd in spirituele bewustzijnsverruimende workshops in binnen- en buitenland. Iris heeft een praktijk in Asbeek waar ze dagelijks cliënten ontvangt om hen therapie op maat te geven. Spiritueel Ceremonieel Leider in Native American Healing Arts.

Na haar filmstudies werkte Iris Pattyn een tijd als geluidsingenieur op diverse filmsets, onder meer die van : ‘Karakter’ , de Oscar winnende Nederlandse film van Mike Van Diem. Door die ervaring verdiepte zij zich steeds meer in de verschillende niveaus en klankkleuren van de menselijke stem. Het werd haar passie te leren luisteren ook voorbij het hoorbare. Daartoe ging ze de rituelen van aarde gebonden volkeren bestuderen en nam deel aan diverse ceremonies waar werd gezongen en gedanst. Telkens weer werd ze opgenomen door de grootmoeders om uit te wisselen en leerde ze verschillende vormen van rituelen en vrouwelijke genezingsmethodes. Ze verbleef in Indiaanse gemeenschappen in de VS alsook in Zuid-Amerika. De stemmen van die volkeren ervoer ze als harmonisch en zuiver, onder meer hun boventonen waren veel hoorbaarder in hun heilige gezangen en spreektaal dan in andere culturen. Na 20 jaar onderzoek naar de ‘secret knowledge’ en toepasbare technieken van allerlei wijsgerige strekkingen ( die van sjamanen, maar ook die van monniken, dans- en stemgenezers enzovoort) ondersteunt zij sinds lange tijd mensen in de zoektocht naar hun eigen harmonie. Het is haar passie om als Soundhealer en Priesteres mensen te helpen en te ondersteunen bij hun levenspad, als onderdeel van haar trouwens bijzonder ‘geaarde’ aanpak.

Daarbij zullen 2 Lakota grootmoeders aanwezig zijn, Barbara Dull Knife en Dellmarie Dull Knife Bradfield.

In 2014 zijn ze samen met de Indiginous Grandmothers gereisd naar Rome waar ze ontvangen werden door de paus. Wat kunnen wij van deze Indiaanse Elders en hun spiritualiteit leren?

De basis van hun levensvisie is Mitakuye Oyasin in de Sioux-taal : we zijn allen met alles wat leeft rondom ons verbonden.

Als ze het uitspreken maken ze de verbinding met de onzichtbare en zichtbare wereld. Ze beseffen dat alles wat wij doen effect heeft op de rest van de wereld. Alles is met elkaar verbonden ook al zie je of voel je dat niet meer in onze Westerse mentaliteit. Spiritualiteit is een manier van leven die je elke dag uitoefent, zoals je elke dag eet of slaapt. Wij kennen de indianen als een uitstervend ras die verbannen werden naar de reservaten en die uitgeroeid zijn. Maar indianen zijn meer dan ooit veerkrachtig en komen terug op de voorgrond omdat we ze nodig hebben om onze vergane wijsheid terug op te frissen.

Wij in het westen zijn onze authentieke keltische wortels al jaren kwijt en nu pas beginnen de mensen hier door te hebben dat deze traditionele wijsheden heel veel waarde hebben om terug onze balans te herstellen. Ceremonies zijn erop gericht de balans te versterken of herstellen, en respect en dankbaarheid te tonen.

Ceremonie, gezangen, verhalen en Q&A wijsheid worden verweven door elkaar.

Prijs lezing: € 19,50 inclusief pauzedrankje

Ook te reserveren, ons eet en weet arrangement
Het werkt als volgt: tussen 17.30 tot 18.00 uur kun je aanschuiven voor een heerlijke biologische maaltijd. Deze bestaat uit een kop soep vooraf & een verrassingsmaaltijd van de chef. Daarna volgt in de kerk de lezing. De prijs voor het eet en weet arrangement is inclusief toegang tot de lezing.

Meld aan onze collega’s dat je gebruikt maakt van het arrangement en reserveer vooraf. Dieetwensen? Laat het ons weten.

Prijs lezing: € 19,50 inclusief pauzedrankje
Prijs lezing inclusief maaltijd: € 43,-

Het immuunsysteem zit ook in je brein – Dr. Carla Peeters

Niet een virus maar een verzwakt immuunsysteem is de grootste bedreiging van de volksgezondheid schreef dr Carla Peeters in september 2021 in HP De Tijd. Zij waarschuwde voor de lange termijneffecten van langdurige stress, angst, lockdowns en overige maatregelen die het immuunsysteem kunnen aantasten. Inmiddels blijkt uit vele internationale onderzoeken dat in alle leeftijdsgroepen meer mensen overlijden dan voor de pandemie. Een recent rapport van ING toont dat het ziekteverzuim, vooral psychische klachten, tijdens de pandemie hoger is geworden dan 20 jaar geleden, en de 18 miljard euro aan kosten overstijgt.

Het OECD Health at a glance; Europe 2022 rapport, signaleert een verdubbeling van depressie onder jongeren tijdens de pandemie, die nu tweemaal zo hoog is dan bij ouderen. Het aantal gebruikers van ritalin is significant toegenomen. Ook jong dementie stijgt. Kinderen en jongeren zijn minder actief en hebben tijdens de pandemie slechtere eetgewoonten ontwikkeld waardoor overgewicht en obesitas zijn toegenomen. Deze enorme stijging heeft een grote impact op de samenleving. Niet aan iedereen kan tijdig zorg geleverd worden. Zonder verandering van perspectief kan de pandemie een blijvend litteken worden, zelfs over generaties heen.

Door vele wetenschappers worden de hersenen als een integraal onderdeel van het lichaam gezien waarin hersenen en het immuunsysteem in constante interactie zijn met elkaar. Immunologische cellen vervullen een belangrijke rol in het bewaken van de hersenfunctie. Zo blijkt uit onderzoek dat darmontsteking kan leiden tot veranderde emoties en emoties kunnen leiden tot diarree of verstopping. Miljarden bacteriën in de darmen (ook wel het tweede brein genoemd) hebben effect op het functioneren van de hersenen en kunnen gelinkt worden aan tal van ziekten zoals depressie, autisme, burn-out en Alzheimer.

Het huidige zorgsysteem legt deze verbinding nog niet. Er wordt gefocust op een ‘one size fits all’ benadering door een protocollaire aanpak en het voorschrijven van medicijnen die de oorzaak niet wegnemen, waarbij velen bijwerkingen ervaren met soms zelfs dodelijke gevolgen. In deze lezing wordt je aan de hand van literatuur en voorbeelden uitgenodigd tot een ander perspectief op het herstel van het functioneren van de hersenen.

Inspiratie voor een gezondere wereld.

Prijs lezing: € 19,50 inclusief pauzedrankje

Ook te reserveren, ons eet en weet arrangement
Het werkt als volgt: tussen 17.30 tot 18.00 uur kun je aanschuiven voor een heerlijke biologische maaltijd. Deze bestaat uit een kop soep vooraf & een verrassingsmaaltijd van de chef. Daarna volgt in de kerk de lezing. De prijs voor het eet en weet arrangement is inclusief toegang tot de lezing.

Meld aan onze collega’s dat je gebruikt maakt van het arrangement en reserveer vooraf. Dieetwensen? Laat het ons weten.

Prijs lezing: € 19,50 inclusief pauzedrankje
Prijs lezing inclusief maaltijd: € 43,-