Lezing: water – Theo Claassen

Het wezen van water, verborgen dimensies ontsluierd.

 

Er is een diepgewortelde band tussen de mens en water, in feite tussen al wat leeft en water. Besproken wordt hoeveel water er op aarde is, waar zich dat bevindt, wat bruikbaar is. De waterkringloop bepaalt in sterke mate het klimaat, het leven en het reilen en zeilen volken en culturen. De waterkwaliteit is sturend voor het gebruik ervan. Leidingwater was en is een alternatief voor vervuild oppervlaktewater. Tegenwoordig wordt de wereld overspoeld met flessenwater: grotendeels onzinnig, overbodig, milieubelastend en duur. Hoe gezond is ons drinkwater?

 

Reclame-aansporingen om water te vitaliseren en er ‘levend water’ van te maken, omlijst met woorden als oerwater, levenskracht, informatie(drager), vibratiepatronen, bio-energetische kwaliteit, kristalstructuur, hydrogene eigenschappen, energetisch potentieel en geheugen roepen twijfel op en vragen om verduidelijking. Ingegaan wordt op (zin en onzin van) vitaliteit en vitaliseren van water. Wat is water en hoe gedraagt het zich: anders dan volgens de standaard fysische-chemie verwacht.

 

Maar water betekent nog veel meer dan het grofstoffelijke molecuul H2O. Van oudsher is er een onuitwisbare band en een esoterische of spirituele relatie met water. Dat heeft op vele manieren invulling gekregen in mythen, wijsheidsstromen en religies. Liggen er kosmische wetmatigheden aan alle bestaan ten grondslag en voldoet water daar ook aan? Die Harmonie der Sferen lijkt bepaald te worden mathematische patronen, die als een archetypische blauwdruk weerspiegeld wordt in water. Getallensymboliek biedt onverwachte openbaringen; gelijkende patronen zijn enerzijds te vinden in historische monumenten, in tijdberekeningen, in bijzondere schilderijen, pleinen en gebouwen en anderzijds in water. Laat u verwonderen.

Datum

donderdag 06 juni 2019

Tijd

08:00 - 18:00
QR-code

© Op Hodenpijl. All rights reserved. Powered by Updategeregeld.nl.