Alpha Omega Water – Jakob Mayer

Water, zoals je het nooit eerder hebt gekend. In de nabije toekomst valt te voorzien dat mensen uit zichzelf geen water meer willen drinken dat niet de uitzonderlijke “intelligentie” in zich meedraagt, die in Alpha Omega Water® wordt gemeten. Dit water is onmisbaar voor een integraal gezonde samenleving.

Alpha Omega Water® – Een actuele ‘Science Fiction Werkelijkheid’
Het water beschikt over een aantoonbaar potentieel dat zijn weerga niet kent, zowel op fysiek niveau, als tenopzichte van de multi-dimensionele werkelijkheid van ons totale leven.
Ook balanceert het water de diversiteit in de natuur.

13 Years Alpha Omega Water®
Een levend, multidimensioneel phenomeen. Persoonlijke meeting met Prof. Marc Henry, 2021 (water specialist, University of Strasbourg).
Jakob Mayer: “Zo lang wetenschappers niet openstaan voor de multi-dimensionaliteit van water, zullen ze er nooit iets van begrijpen.”
Prof. Marc Henry: “Je bent op het juiste pad.” In een door professor Henry verricht Alpha Omega Water® onderzoek, trof hij meer dimensies aan dan waaruit – volgens hem – het universum mogelijk kan bestaan.

Dit water staat je thuis vrij en uitbundig ter beschikking. Het Alpha Omega Bed. Een wellness werkelijkheid die je bevattingsvermogen te boven gaat.

Kaarten reserveren

Dit evenement wordt door een externe partij georganiseerd en daardoor kan er niet via ons systeem gereserveerd worden.

Datum

zaterdag 23 april 2022

Tijd

10:30 - 13:00

Prijs

Vrije toegang

Locatie

Kerk
Categorie
QR-code

© Op Hodenpijl. All rights reserved. Powered by Updategeregeld.nl.