Skip to main content

Cursus Heelmethoden uit de Vier Windrichtingen – Maarten Oversier

In deze doelgerichte therapeutische benadering van menselijke blokkades gaat het er om actuele klachten te zien als voortvloeisels van onverwerkte gebeurtenissen. Ze vonden eens plaats in wat wij ‘het verleden’ noemen, maar eisen nog steeds hun aandacht op in de vorm van allerlei aandoeningen en problemen. Het op diverse niveaus: mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel, alsnog verwerken van oud zeer is de essentie van dit werk. Het levert bevrijdende ontladingen op van in het lichaam vastgezette, ongeuite emoties en nieuwe, verhelderende inzichten over zichzelf, en de oorsprong van iemands beperkende overtuigingen en opvattingen.

Traumatische ervaringen uit vorige levens, even als gebeurtenissen uit het huidig leven of de prenatale periode en geboorte zijn niet zo willekeurig als ze soms lijken. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden in bepaalde thema’s en patronen. In Maartens praktijk ligt de voornaamste focus primair op voorouderlijk onderzoek. De meest ingrijpende en bepalende gebeurtenissen of situaties die onze (voor)ouders doormaakten, zijn namelijk onlosmakend verbonden met- en beïnvloeden de levens van de opvolgende generaties fundamenteel. Hierbij zijn de impact van de Tweede Wereldoorlog en de kerk veelal terugkerende aandachtsgebieden. Maarten noemt dat ‘de familielandkaart uitrollen’. Vrijwel meteen wordt zichtbaar met welke specifieke thema’s en voorouders in het bijzonder iemand nog energetisch verknoopt kan zitten. Variërend van een streng gelovige bestraffende grootmoeder tot de gevolgen van een overleden kindje waarover nooit gesproken werd. Het is inmiddels zijn ervaring dat het doorleven en daarmee déblokkeren van deze oude familieverknopingen en geheimen een buitengewoon diepe, helende en verhelderende werking heeft op een cliënt.

Uit deze uitgebreide praktijkervaring, tezamen met de vele intensieve uitwisselingen en samenwerkingen met Inheemse volken, heeft zich een doeltreffende werkwijze gevormd met duidelijke resultaten. Onder de naam ‘Heelmethoden uit de Vier Windrichtingen’, biedt Maarten een uiteenzetting aan van zijn werkwijzen in een compact en ‘to the point’ lesprogramma. Therapeuten, coaches, trainers en andere geïnteresseerden in het verdiepend werken met mensen zijn van harte welkom.

Gedurende vier weekenden word je meegenomen in de meest fundamentele aspecten deze werkwijze. Wil je je eigen werkspectrum verbreden en intensiveren? Voel je je aangetrokken om diepere inzichten te krijgen in oorzaak-gevolg samenhangen die klachten en ziekten genereren? Voel je je uitgedaagd beter te leren omgaan met de begeleiding van traumaverwerking? Ben je nieuwsgierig hoe vorige levens niet alleen opgespoord kunnen worden, en zich verhouden tot iemands huidige leven, maar vooral ook afgerond kunnen worden? En zoek je meer inzicht in hoe voorouderlijke patronen van generatie op generatie worden overgedragen? Al deze zaken komen uitgebreid aan bod tijdens deze masterclass.

Maarten heeft een aantal specifieke ‘hulpmiddelen en aanvliegrouten’ die zijn werk ondersteunen. Tijdens ieder weekend wordt een bepaald thema uitvergroot en behandeld die tezamen een aaneenrijging vormen van een therapeutisch proces. Zijn uitleg wordt met veel humor en passie afgewisseld met het doen van demonstratie-sessies met iemand uit de groep.

19 & 20 maart 

Algemene introductie regressie-reïncarnatietherapie en voorouderheling. Wat is reïncarnatie, zoals dat zich geopenbaard heeft in het werkgebied van de regressie en reïncarnatietherapie gedurende zo’n 30 tot 40 jaar?

“Het Indiaanse Medicijnwiel levenskompas’ en ‘Medicijnwiel-numerologie’.

Dit oersymbool helpt enorm om te leren begrijpen hoe oorspronkelijke levensenergie uit balans kan raken, klachten gaat genereren en hoe de krachten van de vier windrichtingen, in en om ons heen voortdurend met ons interactief zijn. De numerologie, gebaseerd op iemands geboortedatum, wordt geduid vanuit het Medicijnwiel.

‘Ik beschouw het Medicijnwiel en de Medicijnwiel-numerologie als mijn grootse hulpinstrumenten om een cliënt ‘te leren lezen’ en heel snel een blauwdruk te krijgen van iemands constitutie en een behandelplan op te zetten”, aldus Maarten.

Maarten Oversier (1962) is reeds 25 jaar werkzaam als regressie-reïncarnatietherapeut en deed gedurende die periode zo’n 14.000 sessies. Daarnaast geeft Maarten al jaren les in opleidingscentra in Duitsland, Spanje, Nederland en in de reservaten van de Irokezen Indianen te Canada.

26 & 27 juni

Wat is trauma en hoe manifesteert dit zich in iemand? Zelfkennis en luisteren naar hetgeen niet gezegd wordt.

Gesprekstechnieken, luisteren naar het onuitgesprokene, taalovertredingen, afstemmen, overdracht, verbale en non verbale signalen en het specificeren van klachten. Ook het stellen van een realistisch therapeutisch doel is een techniek apart.

Wat gebeurt er in essentie indien iemand een traumatische ervaring doormaakt? Welke verschillende soorten zijn er en hoe leer je die herkennen? “Het werken met trauma’s vergt een aantal kwaliteiten van de therapeut die niet vanzelfsprekend zijn en waar veel therapeuten aan voorbij gaan waardoor zij tijdens een behandeling hun cliënt ‘kwijtraken’

Daarom is het belangrijk jezelf enigszins te (her)kennen. Het is niet nodig perfect te zijn om therapeut te kunnen zijn, maar wel belangrijk om je eigen zwakke plekken te onderkennen en zonodig te onderzoeken.

25 & 26 september

‘Wat voor vlees heb ik in de kuip?’

Voorouderpatronen, doelen stellen, innerlijke man en innerlijke vrouw. Tijdens dit weekend leer je hoe je, doormiddel van het onderzoeken van iemands biografie, kunt ontdekken welke gebeurtenissen uit de familiestamboom nog aandacht behoeven, en hoe je de thema’s kunt ontdekken die een familie in zich draagt.

‘Dolende zielen, entiteiten en onrustige, ‘onbelichaamde’ voorouders’

Ervaring heeft geleerd dat overledenen zich vaak niet bewust zijn van het feit dat ze dood zijn. Dat er veel verwarring bestaat over hun ‘nieuwe’ situatie, en dat overledenen vaak veel moeite hebben om het aardse los te laten omdat allerlei zaken nog onbegrepen, onuitgesproken, ongeaccepteerd zijn. Zodoende leeft hun invloed door op de nabestaanden. Dit weekend richt zich erop om dit fenomeen te leren begrijpen en er mee te werken.

De innerlijke man en de innerlijk vrouw staan voor de manier waarop de basis polariteit van het leven, het Yin en het Yang, zich tot elkaar verhoudt. Het bepaalt de wijze waarop het mannelijke en het vrouwelijke in een familie, maar ook in jezelf, zich tot elkaar verhoudt.

4 & 5 december

‘Diverse werkgebieden, begeleiding traumaverwerking en ‘niet eigen energie’

‘Afronding therapeutisch proces’

Tijdens de weekenden zul je leren dat ‘goed leren sterven’, zowel in figuurlijke als in letterlijke zin in relatie tot vorige levens, heel bepalend is voor het behalen van een gewenst therapeutisch resultaat.

Dit weekend is ervoor bedoeld alles dat nog om aandacht vraagt, alle aspecten die nog duidelijkheid behoeven aandacht te geven. Maar ook om alles wat nog niet duidelijk is een plek te leren geven en het therapeutisch werkproces in een begrijpelijke context te leren afronden.

Je kunt mensen regresseren naar diverse innerlijke herbelevinsgebieden: het huidig leven, de baarmoederperiode, de geboorte, de conceptie, een vorig leven, het ‘tussenbestaan’.

Het is belangrijk deze zogenaamde werkgebieden te leren (her)kennen. Daarnaast richt dit weekend zich op het leren begeleiden van sessies. Om te leren hoe je ‘bij je cliënt’ kunt blijven indien deze pijnlijke gebeurtenissen herbeleefd.

Ervaring leert dat deze masterclass een enorme verrijking geeft op bestaande werkmethoden. Niet zelden zijn deelnemers verrast over het scala aan nieuwe mogelijkheden die dit werkgebied aanreikt. Ook de diepgang, de logica van de samenhang in oorzaak en gevolg, en het holistisch spectrum geeft nieuwe aantrekkelijke perspectieven in de bestaande behandelmethoden.

Echter, een vier weekenden durende training maakt het niet mogelijk om een volleerd regressie-reïncarnatietherapeut te worden. Bij voldoende belangstelling en enthousiasme kunnen we naar behoeften het traject verlengen zodat steeds meer ervaring kan worden opgedaan.

Maarten Oversier (1962) is reeds 25 jaar werkzaam als regressie-reïncarnatietherapeut en deed gedurende die periode zo’n 14.000 sessies. Daarnaast geeft Maarten al jaren les in opleidingscentra in Duitsland, Spanje, Nederland en in de reservaten van de Irokezen Indianen te Canada.

Kaarten reserveren
Dit evenement wordt door een externe partij georganiseerd en daardoor kan er niet via ons systeem gereserveerd worden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: redbone@planet.nl  o.v.v tijdstip, datum, naam en aantal personen.

Datum

vrijdag 25 september 2020

Tijd

10:00 - 17:00

Prijs

€1000,- (8-daagse cursus)

Locatie

Zolder
Categorie