Expositie juli Antoinette van Vliet

In de maand juli exposeert Antoinette van Vliet met beeldende kunst rond het thema Alzheimer. 

Heel veel mensen kennen wel iemand in hun omgeving die direct of indirect te maken heeft met de ziekte van Alzheimer. De diverse stadia in het ontwikkelingsproces van de ziekte van Alzheimer heb ik vormgegeven in keramiek vanuit mijn ziel. Onderwerpen heb ik gekozen uit wat ik voel, wat ik zie , wat ik hoor en wat ik krijg aangereikt. Het ingrijpende proces heb ik in de keramiek verbeeld door de roos centraal te stellen als het mooie van de mens. Doordat mensen met de ziekte van Alzheimer vaak niet bij hun eigen ik kunnen komen is de roos niet altijd zichtbaar maar zit verborgen in de keramiek.
Het uiteindelijke doel is dat ik kan bijdragen aan een positiever beeldvorming met betrekking tot de ziekte van Alzheimer. Het gaat niet meer om het grote geheel of de herinnering . We moeten genieten van het moment en de kleine lichtpunten. De roos zal er altijd zijn en blijven stralen ook al valt het soms niet mee dit inzicht te behouden.

Ieder beeld wordt ondersteund door een zelf geschreven gedicht. Het is noodzakelijk dat de gedichten bij de beelden geplaatst worden.
Zo vormen de beelden en gedichten een compleet geheel.

Het donkere beeld met de traan heeft het volgende gedicht:
Wat gaat er in je om?

Wat gaat er in je om ?
Je hebt vaak je ogen gesloten
of je staart wezenloos voor je uit.

Wat gaat er in je om ?
Heb je pijn of heb je verdriet?
Wat gaat er in je om ?

Ik kom er maar niet achter.

Het werk van Antoinette van Vliet kun je bekijken op https://www.antoinettevanbeurden.com

Op woensdagavond 10 juli wordt de expositie geopend met de lezing ‘De wereld van Alzheimer’  waarin Antoinettte haar persoonlijke visie en achtergrondverhaal met je deelt.